Ord og begreper · SAnger · Spill · Språklig bevissthet · Uttale

Kubespill

Jeg er stadig ute etter å finne nye morsomme aktiviteter til språk- og uttaletrening i barnehagen. Denne gangen har jeg laget kuber/terninger som jeg fester bilder på. Kubene kan bukes til å øve på sanger, rimord, bokstaver, tall, farger, førstelyd i ord, kategorier osv.

 

Her kommer forslag til hva man kan bruke den til:

 

SANGKUBE:

Man fester bilde av sanger på hver side, kaster terningen, og synger sangen på bildet.

Jeg legger ut MAL på sanger som passer til kubene her:

Sanger til kubespill

 

RIMEKUBE:

Man fester bilder på kuben, kaster, og det ordet/bildet som vender opp skal man rime på. For eksempel hvis du får et bilde av hus, så skal du tenke på hvilke ord som rimer på hus (hus, mus, pus, lus, grus osv)

Jeg legger ut MAL på bilder til rimord som passer til kuben her:

Rimespill 3×4 rake, ost, kanon, ti, gul, flue, glass, hår, gips, blå, salat, vott

Rimespill 3×4 nål, gape, gaffel, frø, ås, glade, hest, heks, dråpe, briller, lam, sopp

Rimespill 3×4 katt, mann, gris, hus, ball, do, jakke, nøtter, fot, bil, klokke, bil, egg

 

BOKSTAVKUBER:

Her kan man kaste kuben og si navnet på bokstaven/bokstavlyden på den som vender opp. Jeg bruker den også slik at jeg kaster kuben, og så skal man finne ord som begynner med bokstaven man får. Hvis du får bokstaven M, så skal du finne ord som begynner på M, for eksempel mus, mamma, mat, måke osv.

Jeg legger ut MAL på bokstaver som passer til kubene her:

Bokstaver SILOREMA

Bokstaver

 

KATEGORIER:

Man kan bruke kubene til å øve på kategorier, for eksempel mat, frukt, grønnsaker, kjøretøy, dyr, møbler, klær osv.

Da kaster man terningen, og man skal finne ord til det kategoribildet som vender opp. Hvis du får bilde av dyr, så skal du finne ord på så mange dyr du kan.

Jeg legger ut MAL på bilde av kategorier her:

Kategorier

 

Kubene er enkle å lage, og slik kan du gjøre det:

  • Jeg brukte to tomme esker fra en ansiktskrem.                                                   IMG_2338[1]

 

  • Så limte jeg svart papir rundt sidene, og festet bildene med tack-it. Du kan også lime på bildene, men jeg liker best å feste med tack-it, for da kan jeg bytte ut bildene. Du kan også feste dem med borrelås.                                    IMG_2341[1]

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Språklig bevissthet

Terningspill med rimord – vi øver på språklig bevissthet ved å rime.

 

IMG_2197[1]  IMG_2196[1]  IMG_2182[1]

Dersom barn lærer å bli bevisste på ord, stavelser, rimord og lydene i språket mens de er i barnehagen, så vil det ha en positiv effekt på leseferdighetene når de begynner på skolen. Språklig bevissthet handler om å bli bevisst på språkets formside, og er viktig for å mestre lese- og skriveinnlæringen. Forskning viser at elever som i liten grad er språklig bevisste i barnehagealder og ved skolestart, har større sjanse for å få utfordringer med lesing senere.

 

For å knekke den berømte lesekoden er det flere faktorer som må være på plass:

  • Oppmerksomhet mot at ord er satt sammen av lyder, og at barna klarer å skille lydene fra hverandre.
  • Klappe stavelser.
  • Lytte ut lyder i ord, for eksempel at Anna begynner på bokstaven «A», eller at ordet «mus» begynner på «m». Etter hvert kan barna lære å ta bort og bytte ut lyder, for eksempel hvis vi tar vekk lyden «k» i «kost» så blir ordet «ost»
  • Rimord hjelper barna å bli bevisste på formsiden ved språket.

 

Å kunne rime er altså en av komponentene som har betydning for videre lese- og skriveutvikling, og jeg vil derfor dele et tips til et spill jeg har laget, et terningspill  med rimord, der vi øver på å kaste terning og finne ord som rimer.

 

Her kommer forslag til terningspill med rimord:

  1. Ord som rimer på «katt», «hus», «mann», «ball», «gris», «do» IMG_2184[1]

2. Ord som rimer på «jakke», «bil», «nøtter», «klokke», «fot», «egg    IMG_2185[1]

3. Ord som rimer på «nål», «frø», «gape», «ås», «gaffel», «glade»IMG_2186[1]

4. Ord som rimer på «hest», «heks», «dråpe», «brille», «lam», «sopp»IMG_2193[1]

5. Ord som rimer på «rake», «ost», «kanon», «ti», «gul», «blå»IMG_2188[1]

6. Ord som rimer på «flue», «glass», «hår», «gips», «salat», «vott»IMG_2189[1]

7. Ord som rimer på «sage», «kone», «pose», «ratt», «knute», «stein»IMG_2190[1]

 

Slik spiller man:

  • Hver spiller har en brikke som plasseres på start.
  • Vi triller terning annenhver gang. Den som kaster ser på terning og bilde øverst på siden, og finner den som passer med terningen man kastet. Si navn på bildet du fikk. Flytt spillebrikken til det nærmeste bildet som rimer. Husk å si navn på hvert bilde mens du flytter.
  • Den første som kommer til mål har vunnet.

 

For eksempel: Hvis jeg på dette spillet kaster terning og får 1 på terningen, så ser jeg øverst på siden, og finner at terning 1 betyr at jeg skal finne et ord som rimer på «katt». Jeg begynner da på start, og sier «katt» sammen med hvert av ordene for å finne den som rimer med «katt». Altså sier jeg mens jeg flytter brikken: «katt-sko», «katt-is», «katt-to», «katt-kald», «katt-natt». Og der kom jeg til «natt» som rimer på «katt», og da stopper jeg med brikken min der. Neste gang det er min tur triller jeg terningen, og fortsetter på samme måte.

IMG_2182[1]

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂