Ord og begreper · Tall- og mengdetrening · Uttale

Terningspill til språk- og uttaletrening

IMG_2325[1]   IMG_2343[1]   IMG_2351[1]

Jeg har blitt litt hekta på terningspill. Språktreningen blir mye morsommere når vi har med et lite konkurranseelement 😉

Her kommer tips til noen terning- /bingospill som kan brukes til å øve på benevning av ord, uttale, eller hvis man vil øve på ord knyttet til et tema, for eksempel påske 🙂

Spillet er enkelt. Man kaster terning, og så velger du et ord i den kolonnen som passer med terningantallet du fikk. Man sier ordet og setter kryss.

 

Det er mange muligheter for hva man kan øve på med et slikt bingospill. Her er forslag til noen spill jeg bruker:

 • K-lyd                                                                                  IMG_2326[1]

 

 • G-lyd:                                                                                              IMG_2351[1]

 

 • S-lyd:                                                                            IMG_2328[1]

 

 • Kj- lyd og skj-lyd:                                                                                 IMG_2350[1]

 

 • R-lyd:                                                                                            IMG_2352[1]

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Ord og begreper · SAnger · Spill · Språklig bevissthet · Uttale

Kubespill

Jeg er stadig ute etter å finne nye morsomme aktiviteter til språk- og uttaletrening i barnehagen. Denne gangen har jeg laget kuber/terninger som jeg fester bilder på. Kubene kan bukes til å øve på sanger, rimord, bokstaver, tall, farger, førstelyd i ord, kategorier osv.

 

Her kommer forslag til hva man kan bruke den til:

 

SANGKUBE:

Man fester bilde av sanger på hver side, kaster terningen, og synger sangen på bildet.

Jeg legger ut MAL på sanger som passer til kubene her:

Sanger til kubespill

 

RIMEKUBE:

Man fester bilder på kuben, kaster, og det ordet/bildet som vender opp skal man rime på. For eksempel hvis du får et bilde av hus, så skal du tenke på hvilke ord som rimer på hus (hus, mus, pus, lus, grus osv)

Jeg legger ut MAL på bilder til rimord som passer til kuben her:

Rimespill 3×4 rake, ost, kanon, ti, gul, flue, glass, hår, gips, blå, salat, vott

Rimespill 3×4 nål, gape, gaffel, frø, ås, glade, hest, heks, dråpe, briller, lam, sopp

Rimespill 3×4 katt, mann, gris, hus, ball, do, jakke, nøtter, fot, bil, klokke, bil, egg

 

BOKSTAVKUBER:

Her kan man kaste kuben og si navnet på bokstaven/bokstavlyden på den som vender opp. Jeg bruker den også slik at jeg kaster kuben, og så skal man finne ord som begynner med bokstaven man får. Hvis du får bokstaven M, så skal du finne ord som begynner på M, for eksempel mus, mamma, mat, måke osv.

Jeg legger ut MAL på bokstaver som passer til kubene her:

Bokstaver SILOREMA

Bokstaver

 

KATEGORIER:

Man kan bruke kubene til å øve på kategorier, for eksempel mat, frukt, grønnsaker, kjøretøy, dyr, møbler, klær osv.

Da kaster man terningen, og man skal finne ord til det kategoribildet som vender opp. Hvis du får bilde av dyr, så skal du finne ord på så mange dyr du kan.

Jeg legger ut MAL på bilde av kategorier her:

Kategorier

 

Kubene er enkle å lage, og slik kan du gjøre det:

 • Jeg brukte to tomme esker fra en ansiktskrem.                                                   IMG_2338[1]

 

 • Så limte jeg svart papir rundt sidene, og festet bildene med tack-it. Du kan også lime på bildene, men jeg liker best å feste med tack-it, for da kan jeg bytte ut bildene. Du kan også feste dem med borrelås.                                    IMG_2341[1]

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Ord og begreper · Spill · Uttale

Fiskespill

 

Fiskespillet har jeg brukt i flere år. Det er en morsom aktivitet, som også gir mange muligheter til å trene på ord eller uttale av ord.

 

Det er forholdsvis enkelt å lage, og slik gjorde jeg det:

 • Jeg tok en tom boks, og limte bilder av ulike fisker på utsiden. Du kan også bruke en pappeske, plastboks, eller noe annet, for eksempel et farget ark som fiskene kan ligge på. Men det er ekstra spennende å fiske dem opp når de ligger i en boks. IMG_1996    IMG_1994

 

 • Jeg fant ulike fisker på Google, printet dem ut og laminerte dem.   IMG_1995
 • Bak på fiskene fester jeg bilder av ord vi skal øve på. Det kan være bilder av mat, leker, dyr, kjøretøy, farger, tall osv.  Når man får en fisk på kroken skal man si hva som er på bildet.                                                                   IMG_1993

 

 • Til fiskestang bruker jeg en pinne jeg har funnet på stranda. Jeg har 2-3 pinner som jeg har malt, men man kan bare bruke pinnene som de er. Hyssing festes på tuppen, og en magnet. Så setter man binders på fiskene.

 

Jeg legger ut MAL på fiskene jeg har brukt til fiskespillet her:

Fisker til fiskespill

 

Da er det bare å si «Skitt fiske» 😉

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Språklig bevissthet

Terningspill med rimord – vi øver på språklig bevissthet ved å rime.

 

IMG_2197[1]  IMG_2196[1]  IMG_2182[1]

Dersom barn lærer å bli bevisste på ord, stavelser, rimord og lydene i språket mens de er i barnehagen, så vil det ha en positiv effekt på leseferdighetene når de begynner på skolen. Språklig bevissthet handler om å bli bevisst på språkets formside, og er viktig for å mestre lese- og skriveinnlæringen. Forskning viser at elever som i liten grad er språklig bevisste i barnehagealder og ved skolestart, har større sjanse for å få utfordringer med lesing senere.

 

For å knekke den berømte lesekoden er det flere faktorer som må være på plass:

 • Oppmerksomhet mot at ord er satt sammen av lyder, og at barna klarer å skille lydene fra hverandre.
 • Klappe stavelser.
 • Lytte ut lyder i ord, for eksempel at Anna begynner på bokstaven «A», eller at ordet «mus» begynner på «m». Etter hvert kan barna lære å ta bort og bytte ut lyder, for eksempel hvis vi tar vekk lyden «k» i «kost» så blir ordet «ost»
 • Rimord hjelper barna å bli bevisste på formsiden ved språket.

 

Å kunne rime er altså en av komponentene som har betydning for videre lese- og skriveutvikling, og jeg vil derfor dele et tips til et spill jeg har laget, et terningspill  med rimord, der vi øver på å kaste terning og finne ord som rimer.

 

Her kommer forslag til terningspill med rimord:

 1. Ord som rimer på «katt», «hus», «mann», «ball», «gris», «do» IMG_2184[1]

2. Ord som rimer på «jakke», «bil», «nøtter», «klokke», «fot», «egg    IMG_2185[1]

3. Ord som rimer på «nål», «frø», «gape», «ås», «gaffel», «glade»IMG_2186[1]

4. Ord som rimer på «hest», «heks», «dråpe», «brille», «lam», «sopp»IMG_2193[1]

5. Ord som rimer på «rake», «ost», «kanon», «ti», «gul», «blå»IMG_2188[1]

6. Ord som rimer på «flue», «glass», «hår», «gips», «salat», «vott»IMG_2189[1]

7. Ord som rimer på «sage», «kone», «pose», «ratt», «knute», «stein»IMG_2190[1]

 

Slik spiller man:

 • Hver spiller har en brikke som plasseres på start.
 • Vi triller terning annenhver gang. Den som kaster ser på terning og bilde øverst på siden, og finner den som passer med terningen man kastet. Si navn på bildet du fikk. Flytt spillebrikken til det nærmeste bildet som rimer. Husk å si navn på hvert bilde mens du flytter.
 • Den første som kommer til mål har vunnet.

 

For eksempel: Hvis jeg på dette spillet kaster terning og får 1 på terningen, så ser jeg øverst på siden, og finner at terning 1 betyr at jeg skal finne et ord som rimer på «katt». Jeg begynner da på start, og sier «katt» sammen med hvert av ordene for å finne den som rimer med «katt». Altså sier jeg mens jeg flytter brikken: «katt-sko», «katt-is», «katt-to», «katt-kald», «katt-natt». Og der kom jeg til «natt» som rimer på «katt», og da stopper jeg med brikken min der. Neste gang det er min tur triller jeg terningen, og fortsetter på samme måte.

IMG_2182[1]

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

Bokstaver · Ord og begreper · Uttale

Bokstavmonsteret – «Mat monsteret med…»

 

Dette monsteret ble egentlig til fordi jeg trengte en motiverende aktivitet til noen barn jeg jobber med der vi øver på bokstaver/bokstavlyder. Derfor har den fått navnet «Bokstavmonsteret». Men så fant jeg ut at den kunne brukes til så mye mer enn bare bokstavtrening. «Bokstavmonsteret» var mer allsidig enn jeg først antok. Så her kommer noen tips til hvordan den kan lages, og hvordan den kan brukes på ulike måter i språk- og uttaletrening.

 

Forslag til hvordan den kan brukes:

 • Bokstavtrening: «Mat monsteret med bokstaven M».  IMG_2121

 

 • Uttaletrening: Dersom dere trener på uttale kan man lage bilder med ord/lyder som barna trenger å øve på, for eksempel ord med «K»-lyd (ku, kanin, kost, kake osv). Barna kan trekke et bilde og for eksempel si ordet 5 ganger før det puttes i munnen til monsteret.                                                        IMG_2141[1]

 

 • Farger: Legg frem bilder med farger, eller konkreter med ulike farger. Be barna ta en bestemt farge og putte i munnen til monsteret. «Monsteret vil ha…rød farge».  IMG_2114

 

 • Tall: «Mat monsteret med 3-tall».                                                       IMG_2115  IMG_2120

 

 • Språkforståelse: Med små barn, eller barn som strever med språkforståelse, kan den brukes slik: legg bilder med bildesiden opp slik at barna ser bildene. Det går også an å brukes små konkreter. Be barna ta et bestemt bilde (eller konkret), og putte det i munnen til monsteret. Den voksne kan si «Mat monsteret med… is», eller «Monsteret vil spise banan». Her kan den voksne også oppfordre barnet til å si ordet.                                                                                              IMG_2142[1]

 

 • Kategorier: «Mat monsteret med frukt». «Mat monsteret med klær».  IMG_2139[1]

 

 • Førstelyd i ord: «Mat monsteret med ord som begynner på S». IMG_2143[1]

 

 • Rimord: «Mat monsteret med et ord som rimer på KATT».  IMG_2118

 

 • Former: «Mat monsteret med firkanter»:                                     IMG_2116

 

 • Gjettelek: Her kan vi for eksempel bruke Alias-kort for å øve på å beskrive ord. «Mat monsteret med et dyr som er i vannet, som har grå farge, som er stor, som har skarpe tenner, som har finne på ryggen, som svømmer fort i vannet…» IMG_2117

 

 

Slik lagde jeg monsteret:

 • Jeg tok en tom riseske. Den klipte jeg en munn på. Et tips er å lime rødt papir inni munnen, da ser det mer ut som en munn 🙂

   

 • Så limte jeg rødt papir rundt esken, og klippet hakkete tenner som jeg limte fast. Bruker limstift.                                                                                   IMG_2104

 

 • Så tok jeg en tom eggkartong og klippet ut to øyne som jeg limte/teipet på toppen. IMG_2105

 

 • Deretter limte jeg på gule prikker på monsteret. Og vips er det altetende monsteret klar til å sluke det meste.                                                          IMG_2109

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

 

 

 

Tall- og mengdetrening

Vi fanger tall med en fluesmekker

IMG_2097

Jeg bruker stadig fluesmekkere til språk- og uttaletrening. Det er en morsom aktivitet for både voksne og barn. Og hvis det man trener på er gøy, så vil man gjøre mer av det, og det er lettere å lære når aktivitetene er motiverende.

Her trener vi på tallforståelse.

 

Jeg har laget noen kort som jeg har skrevet tall på. Så har jeg festet borrelås på kortene, og borrelås på en fluesmekker.                        IMG_2091

 

Så kaster vi en terning, og man skal finne det tallet som matcher med antallet på terningen. Hvis man får 3 på terningen skal man fange et kort med 3-tall med fluesmekkeren.

IMG_2132[1]

Hvis man vil øve på tallene 1-6 brukes en terning, og hvis det skal øves på høyere tall 1-12 så kan det brukes to terninger.

 

Jeg har tidligere skrevet om bruk av fluesmekker til språk- og uttaletrening, og du finner det HER.

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂

Ord og begreper · Spill · Uttale

Terningspill til ord- og uttaletrening

IMG_2082  IMG_2083  IMG_2087

 

I dag har vi brukt et terning-spill til uttaletrening i barnehagen.

 

Slik spiller vi:

 • Hver spiller har en tavle med ord. Her øver vi på ord med K-lyd.
 • Man kaster terning annenhver gang. Hvis man får 3 på terningen, så kan man velge et ord vi skal si fra 3-rekka på brettet/spilletavla. Får man 5 på terningen velger vi et ord fra 5-rekka som vi øver på å si. Så setter vi enten kryss, eller man kan velge å bruke for eksempel stjerner som settes på for hvert ord. I dag hadde vi hver vår tusj som vi satte kryss med, og det var gøy.
 • Vi valgte å si hvert ord tre ganger, og så sette kryss.
 • Den som først får fylt ut en kolonne (1-ere, 2-ers osv) har vunnet.

 

IMG_2087

IMG_2083

Her er det mulighet for mange fine repetisjoner av ordene vi øver på. Og så er det alltid morsomt med litt konkurranse i treningen 🙂

 

Her er MAL på tavle til terning-spillet med k-lyd:

Terning-spill til uttaletrening K-LYD word-dok

Terning-spill k-lyd pdf

 

Lykke til! Språktrening er gøy 🙂